Home | CSR
Toshiba Lighting Give You All
20.11.2560

สวัสดีทุกคน
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โตชิบาไลท์ติ้งได้จัดกิจกรรม เพื่อสังคมในโครงการ Toshiba give You All. โดยได้เดินทางมาบริจาคอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มูลนิธิสวนแก้วณ วัดสวนแก้ว จังหวัดนนทบุรี เพื่อทางมูลนิธิได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสูงสุด เราโตชิบามีความสุขที่ได้เป้นผู้ให้ และขอขอบคุณทุกๆท่านที่ร่วมบุญไปกับเรา