Home
ชุดหลอดสังฆทานโตชิบา

1 สังฆทานบุญของคุณ คือ 1 กำลังใจที่มอบให้ทหารผู้เสียสละ


สังฆทานต่อชีวิต เพื่อผู้อุทิศตนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้


วันนี้ เพียงคุณซื้อชุดหลอดสังฆทานโตชิบา เท่ากับบริจาคเงิน 1 บาท เข้ากองทุนสวัสดิการช่วยเหลือทหารและครอบครัวที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และหลอดไฟโตชิบาจะสมทบทุนให้อีก 1 เท่า เพื่อร่วมตอบแทนวีรกรรมของทหารหาญ ที่เสียสละปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย ให้เราทุกคนได้ดำเนินชีวิตอย่งสงบสุข

 
โอกาสพิเศษที่การถวายสังฆทานจะสร้างผลบุญให้คุณมากกว่าทุกครั้ง
 
วันนี้ ถึง 30 กันยายน 2555