หน้าแรก | รับใช้สังคม
หลอดไฟโตชิบา ถวายหลอดไฟ 9 วัด
09.07.2562

 

วันที่ 9  กรกฎาคม 2562

บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด ได้นำหลอดไฟถวายแก่วัด จำนวน 9 วัด จังหวัดปทุมธานี

เพื่อเป็นแสงส่องสว่างสาธารณะประโยชน์ ให้กับวัด

หลอดไฟคุณภาพ ต้องหลอดไฟโตชิบา สว่างยาวนาน

กรกฎาคม