หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | LED Tube Set
ชุดราง แอลอีดี เอ็กซ์ตร้าสลิม
คุณสมบัติพิเศษ
Product data sheet / รายละเอียดผลิตภัณฑ์
Shopping cart / ซื้อสินค้า
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ประเภท
ขนาดแรงดันไฟ โวลต์ (V)
ความถี่แรงดันไฟฟ้า (Hz)
ขนาด (วัตต์)
ให้ความสว่างเทียบเท่า
หลอดไส้ (วัตต์)
ประเภทสี
อุณหภูมิสี (เคลวิน)
ค่าความสว่าง (ลูเมน)
ขั้ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)
ความกว้างสินค้า (มม.)
ความสูงสินค้า (มม.)
ความยาวสินค้า (มม.)
น้ำหนักสินค้า (กรัม)
กระแส (มิลลิแอมร์)
ค่าดัชนีความถูกต้องของสี
(Ra)
ประสิทธิภาพความสว่าง
(ลูเมน/วัตต์)
อายุการใช้งาน (ชั่วโมง)
บรรจุแพ็คละ (กล่อง)
รหัสบาร์โค้ด (Barcode)
 
 
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
 
 
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
 
 
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
Follow us on: