หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ |
ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้

ชนิดขั้วหลอด

อุณหภูมิสี

กำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดหลอด (ยาว, สูง)

สี (แสง)

  หลอด LED PAR20 7W
LED PAR 20/30/38
 หลอด T44 11W
LED T-Lamp
 LED Downlight RO15 Gen2
LED Downlight
 LED Downlight RO9 Gen2
LED Downlight
 LED Downlight SQ15 Gen2
LED Downlight
 LED Downlight SQ9DL Gen2
LED Downlight
 LED Downlight SQ9WW Gen2
LED Downlight
 หลอด LED Retrolight 4W E14
LED Bulb
 หลอด LED Ceiling Lamp 18W (DayLight)
LED Ceilinglight
 หลอด LED Ceiling Lamp 18W (WarmWhile)
LED Ceilinglight
 หลอด LED A60 Gen5 13W
LED Bulb
 หลอด LED A60 Gen5 11W
LED Bulb
 หลอด LED A60 Gen5 9W
LED Bulb
 หลอด LED Light sensor A60 9W
LED Special
 หลอด LED A50 5W
LED Bulb
 หลอด LED A50 3.5W
LED Bulb
 LDA008D2710-TH (16W) (1x2)
สินค้าจัดโปรโมชั่น
 LDA007D2710-TH (13W) (1x2)
สินค้าจัดโปรโมชั่น
Follow us on: