หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดกลม
ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้

ชนิดขั้วหลอด

อุณหภูมิสี

กำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดหลอด (ยาว, สูง)

สี (แสง)

หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดกลม
Follow us on: