หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | LED Fixture Batten Slim/T8 set
ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้

ชนิดขั้วหลอด

อุณหภูมิสี

กำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดหลอด (ยาว, สูง)

สี (แสง)

LED Fixture Batten Slim/T8 set
ไม่พบข้อมูล
Follow us on: