หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | Conventional Downlight 4/ 6 inch
ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้

ชนิดขั้วหลอด

อุณหภูมิสี

กำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดหลอด (ยาว, สูง)

สี (แสง)

Conventional Downlight 4/ 6 inch
ไม่พบข้อมูล
Follow us on: