หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | Conventional ชุดรางฟลูออเรสเซนต์
ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้

ชนิดขั้วหลอด

อุณหภูมิสี

กำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดหลอด (ยาว, สูง)

สี (แสง)

Conventional ชุดรางฟลูออเรสเซนต์
ไม่พบข้อมูล
Follow us on: