หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ | Fluorescent CFL
ความสว่างเทียบเท่าหลอดไส้

ชนิดขั้วหลอด

อุณหภูมิสี

กำลังไฟที่ต้องการ

ขนาดหลอด (ยาว, สูง)

สี (แสง)

Fluorescent CFL
ไม่พบข้อมูล
Follow us on: