หลอดยาวฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน

Attribute:

SKU :

หลอดยาวฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน

Colour

Categories : Conventional Fluorescent T8

Share

หลอดยาวฟลูออเรสเซนต์ รุ่นมาตรฐาน 

  • ประสิทธิภาพส่องสว่างสูงด้วยค่าความสว่างถึง 75 ลูเมน/วัตต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 วัตต์ และ 61ลูเมน/วัตต์ สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18วัตต์
  • มี 3 โทนแสง คือ แสงเดย์ไลท์, คูลไวท์ และ วอร์มไวท์
  • เป็นหลอดไฟรายแรกของเมืองไทยที่ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม
  • เป็นหลอดไฟรายแรกของเมืองไทยทีได้รับรองอายุการใช้งาน 20,000 ชั่วโมง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรม มอก.236-2533

   DOWNLOAD