ตำแหน่งงานที่ว่าง

QC Engineer วิศวกรควบคุมคุณภาพ

 รายละเอียดงาน

1.ควบคุม การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของกระบวนการ Incoming , Inprocess ,Outgoing และงานรับคืน(CN) ให้ถูกต้องตามวิธีปฏิบัติงาน

2.ติดตามผลการตรวจสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและติดตามการแก้ไขปัญหา การป้องกันปัญหาจาก Supplier กรณีผลการตรวจสอบไม่ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

3.รับข้อร้องเรียนด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ของลูกค้าจากฝ่ายขายและแจ้งปัญหากับ Supplier ขอรายงานวิเคราะห์ด้านคุณภาพสรุปและจัดทำรายงานวิเคราะห์ด้านคุณภาพ

 4.สนับสนุนงานทดสอบ และจัดทำรายงาน สำหรับสินค้า re-sale ภายใต้แบรนด์ Toshiba และ Shining

5.กำหนดเกณฑ์และมาตรฐาน สำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

6.ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน ISO9001 , ISO45001 ,ISO14001

7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.      เพศ หญิง ชาย อายุ 25-28 ปี

2.      จบปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, วิศวกรรมอุตสาหการ, วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.      มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1 ปีขึ้นไป

4.      สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

5.      มีทักษะคิดและวิเคราะห์เป็นระบบ ,ทักษะด้านการแก้ไขปัญหา, ทักษะด้านการวางแผน ,มีภาวะผู้นำสูง

6.      มีมนุษย์สัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี

Sales Executive (Modern Trade)

พนักงานขาย (Modern Trade)

Highlight:

-        Modern Trade management

-        Retail business

-        Manage accounts sales growth

Job Details:-

1.      ขายช่องทาง Modern Trade เช่น ห้างบุญถาวร, Makro, Big C, Lotus, Global House

2.      ควบคุมดูแลผลักดันยอดขายของ PC ประจำห้าง Modern Trade ดูแล Sell out

3.      รับผิดชอบงานส่วนงานขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือมากกว่า

4.      ประสานงานและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ตลอดจนการนัดและเข้าพบลูกค้า

5.      สร้างโอกาสในการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับสินค้า อย่างมืออาชีพแก่ลูกค้า

6.      คาดการณ์ล่วงหน้า ได้ว่าจะมีประเด็นใดบ้างที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขายของบริษัท

7.      ประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ เมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางจากบริษัท

8.      หาข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับกลยุทธ์ด้านลูกค้าและสถานการณ์ที่แท้จริงในตลาด

9.      รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการขายกับผู้จัดการ

10.  ปฏิบัติงานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :-

-        มีประสบการณ์ทางด้านการขาย Modern trade อย่างน้อย 2 ปี

-        จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านการตลาด หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

-        มีประสบการณ์งานขายห้างสรรพสินค้า

-        มีความรู้ทางด้านการตลาด, การดูแลลูกค้าและแบรนด์

-        มีทักษะการนำเสนอและการเจรจาต่อรอง

-        มีจิตใจรักการบริการ

-        มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ MS Office

-        ขยัน สู้งาน อดทน

-        มีรถยนต์

พนักงาน PC

รายละเอียดงาน

-        รับผิดชอบงานผลักดันการขายสินค้าของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือมากกว่า

-        ประสานงานและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

-        หาข้อมูลที่สมบูรณ์เกี่ยวกับความต้องการลูกค้าและสถานการณ์ที่แท้จริงในตลาด รายงานให้บริษัท

-        คาดการณ์ล่วงหน้า ได้ว่าจะมีประเด็นใดบ้างที่อาจจะมีผลกระทบต่อการขายของบริษัท

-        สร้างโอกาสในการให้คำแนะนำ เกี่ยวกับสินค้า อย่างมืออาชีพแก่ลูกค้า

-        ส่งมอบสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ในเวลาที่พวกเขาต้องการ

-        เป็นจุดติดต่อให้กับลูกค้ากับ บริษัทฯ เมื่อลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเฉพาะทางจากบริษัท

-        สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าว่า บริษัทฯ มีความมั่นคงและสามารถบริการสินค้าที่มีคุณภาพเสมอ

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

- รักการขายและงานบริการ

- มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

- เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- หากมีประสบการณ์ขายจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างจังหวัด (Area Sales)

รายละเอียดงาน

- เยี่ยมลูกค้าในต่างจังหวัด
- ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายของบริษัทและสร้างยอดขาย
- ทำหน้าที่ส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการขายของบริษัท เช่น แนะนำสินค้า , จัดเรียงสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า, ติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุนการขายต่างๆ เช่น ป้ายโฆษณา,ชั้นโชว์สินค้า เป็นต้น
- รับยอดการสั่งซื้อสินค้า
- ติดตามดูกิจกรรมการขายของ PC ในต่างจังหวัด
- รวมรวมข้อมูลทางการตลาดต่างๆ เช่น ความต้องการของลูกค้า,หาข้อมูลกิจกรรมของคู่แข่ง ,ยอดขาย/ราคาขาย และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
- เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท และเพิ่มการขายสินค้าเข้าไปในร้านค้าใหม่
- อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-        ชาย/หญิง อายุ 26-35 ปี

-        วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาใดที่เกี่ยวข้อง

-        ประสบการณ์ทำงานด้านการขาย 2 ปีขึ้นไป

-        สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้

-        สามารถเดินทางไปเยี่ยมลูกค้าต่างจังหวัดได้

-        มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและสามารถแก้ไขปัญหาด้วยตนเองได้

-        ยอมรับเงื่อนไขในวัฒนธรรมและระบบการทำงานของบริษัทฯ

-        มีรถยนต์ส่วนตัว พร้อมใบอนุญาตขับขี่

มีประสบการณ์ขายด้านหลอดไฟจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้