2516
 • เริ่มก่อตั้งบริษัท ไทยโตชิบาฟลูออเรสเซ่นท์แลมป์ จำกัด (TTFC)

  2517
 • ได้รับการส่งเสริมจาก B.O.I. ให้ประกอบธุรกิจหลอดฟลูออเรสเซนต์ (เม.ย.2518 - มี.ค.2523)

  2518
 • ผลิตครบ 10 ล้านหลอดเริ่มดำเนินการผลิตหลอดฟลูออเรสเซ่นต์ 
 • เริ่มดำเนินการผลิตหลอดฟลูออเรสเซ่นต์ ในสายการผลิตที่ 2
 • เริ่มผลิตบัลลาสต์ 20 วัตต์ และ 40 วัตต์ 2 เริ่มผลิตบัลลาสต์
 • เริ่มผลิตฝาหลอด

  2525
 • ก่อตั้งบริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด (TTLC) และโอนย้ายการผลิตหลอด จาก TTFC

  2526
 • เริ่มการผลิต Lead-in wires และบัลลาสต์ 13 วัตต์

  2527

 • เริ่มการผลิตบัลลาสต์ 32 วัตต์


  2528

 • เริ่มการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดกลม 32 วัตต์


  2529

 • ฉลองครบ 40 ล้านหลอด
  2530
 • ได้รับรางวัลโรงงานดีเด่นจากกระทรวงอุตสาหกรรม

  2531
 • ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น

  2532
 • ก่อตั้งโรงงานแห่งที่ 2 ที่สวนอุตสาหกรรมบางกะดี

  2533
 • นำสายการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบความเร็วสูงเข้ามาดำเนินการผลิต สายที่ 1

  2534
 • นำสายการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์แบบความเร็วสูงเข้ามาดำเนินการผลิตสายที่ 2
 • เริ่มการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์ 20 วัตต์ และ 40 วัตต์เพื่อส่งออก

  2535
 • ฉลองครบ 100 ล้านหลอด

  2537
 • เปลี่ยนการผลิตเป็นหลอดผอม

  2538
 • นำสายการผลิตหลอดฟลูอเรสเซนต์แบบความเร็วสูงเข้ามาดำเนินการผลิตสายที่ 3
 • เริ่มจำหน่ายหลอด Compact
 • เริ่มจำหน่ายสตาร์ทเตอร์

  2539
 • เปลี่ยนวิธีการเคลือบหลอดให้ปราศจากมลพิษ

  2540
 • เริ่มผลิตและจำหน่ายหลอดไตรแบนด์ ( Day light / Cool white / Warm white ขนาด 18 วัตต์ และ 36 วัตต์ )

  2541
 • ได้รับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว

  2542
 • เริ่มผลิตและจำหน่ายหลอดชนิดพิเศษ
 • ผลิตหลอดสีแดง เหลือง และหลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด Daylight 10,000 เคลวิน
 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001 )
 • ได้รับการรับรองอายุการใช้งานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ ประเภท Daylight ขนาด 18 วัตต์  และ 36 วัตต์ เท่ากับ 12,000 ชม. จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

  2543
 • ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE Mark สำหรับบัลลาสต์ทุกรุ่น

  2544
 • ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานคุณภาพ (ISO9002)

  2545
 • ได้รับ certificate of Energy Efficiency สำหรับบัลลาสต์ จาก Asian    Standard and Labeling

  2546
 • ได้รับ certificate ใบรับรองอายุการใช้งานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด 18 วัตต์ และ 36 วัตต์ รุ่นมาตรฐาน ให้
 • มีอายุการใช้งานกำหนด 20,000 ชม. เป็นรายแรกของไทย จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
 • ได้รับรองมาตรฐาน CE Mark สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ทุกรุ่น
 • ได้รับมาตรฐานการดำเนินงาน ISO 9001 Version 2000
 • บัลลาสต์ได้รับรองมาตรฐาน EMC จาก สมอ.
 • หลอด Compact Fluorescent ทุกรุ่นผ่านมาตรฐาน EMC จาก สมอ.

  2547
 • เซ็นสัญญาต่ออายุการใช้เครื่องหมายฉลากเขียวเป็นรายแรกของไทย

  2548
 • เป็นรายแรกที่เปลี่ยนวัตถุดิบจากการใช้ปรอทมาเป็นอะมัลกัมในการผลิตหลอดฟลูออเรสเซนต์
  2550
 • ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ด้วยการมอบหลอดไฟ 400,000 หลอดให้กับบุคคลที่ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการช่วยลดโลกร้อน

  2552
 • ได้รับมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( OHSAS/TIS 18001)

  2553
 • เป็นหลอดไฟรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับฉลากลดการปล่อยแก๊ซคาร์บอน

  2554
 • ได้รับ certificate ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นบริษัทสีเขียว ระดับ 3 ที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  2556
 • ผลิตภัณฑ์ LED MR16 ได้รับฉลากเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

   2557
 • รายแรกที่ได้รับฉลากลดการปล่อยแก๊ซคาร์บอน ในการประเมินผลกระทบทีมีต่อสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตของผลิตภัณฑ์  Life Cycle Assessment ( LCA ) จาก องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ( องค์การมหาชน )
 • ได้รับรางวัล CSR-DIW Award 2014 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
  2558
 • ได้รับโล่เกียรติคุณ  “ Thailand Green Label Award “ จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ในฐานะที่ทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • ผลิตภัณฑ์  LED A60 ( LDA0016510-TH ) ได้รับฉลากเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย
  2560
 • รายแรกที่ได้รับฉลากเขียว กับผลิดภัณฑ์ LED Tube

  2561
 • ได้รับ certificate ใบรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เป็นบริษัทสีเขียว ระดับ 4 ที่มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

  2562
 • ได้รับ ISO 45001:2018 มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานเว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้