ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
Nanshini Wongthanasunthorn OB043905556TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 11, 2020 052020000002-1
จิรัฏฐ์ จรูญทัด Ei943261569th ไปรษณีย์ไทย-EMS May 10, 2020 052020000001
ปิตินันต์ ไชยเสน PTPT000105907 Kerry-kerry May 04, 2020 09:00 042020000004
ธีรฤทธิ์ กลางกัลยา OB043904621TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 28, 2020 08:00 042020000001
ณภัทร กุศลจริยาภิรักษ์ OB043904621TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 28, 2020 042020000002
ธีรฤทธิ์ กลางกัลยา OB043904618TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 28, 2020 042020000001
ชื่อลูกค้า : Nanshini Wongthanasunthorn
Tracking number : OB043905556TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002-1
ชื่อลูกค้า : จิรัฏฐ์ จรูญทัด
Tracking number : Ei943261569th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : ปิตินันต์ ไชยเสน
Tracking number : PTPT000105907
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2020 09:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : ธีรฤทธิ์ กลางกัลยา
Tracking number : OB043904621TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020 08:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : ณภัทร กุศลจริยาภิรักษ์
Tracking number : OB043904621TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : ธีรฤทธิ์ กลางกัลยา
Tracking number : OB043904618TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001