ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ปฏิมา เจนนภาภัณฑ์กิจ OB043930025TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 21, 2020 092020000005
โฆษิต ปัญวณิช RP907931345TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 11, 2020 092020000004
สุรพล ผลวิจิตร RI086638662TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 10, 2020 092020000003
ชัยรัตน์ บุญลี้ RP907919441TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 07, 2020 092020000002
Banlang Mongkolkumnualkhet OB009054227TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Sep 03, 2020 092020000001
สุจินต์ กิตติสุรินทร์ RP830470115TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 14, 2020 072020000001
Yin-Chung, Chen INV -ems Jun 19, 2020 062020000004
รัมภ์รดา ศุภดิษฐ์ ED086428916TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 12, 2020 062020000003
สมเกียรติ คุณานุปถัมภ์ ED086425591TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 11, 2020 062020000002
วรกานต์ ศิริทรัพย์สถิตย์ ED086413236TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 09, 2020 062020000001
Nanshini Wongthanasunthorn OB043905556TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 11, 2020 052020000002-1
จิรัฏฐ์ จรูญทัด Ei943261569th ไปรษณีย์ไทย-EMS May 10, 2020 052020000001
ปิตินันต์ ไชยเสน PTPT000105907 Kerry-kerry May 04, 2020 09:00 042020000004
ธีรฤทธิ์ กลางกัลยา OB043904621TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 28, 2020 08:00 042020000001
ณภัทร กุศลจริยาภิรักษ์ OB043904621TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 28, 2020 042020000002
ธีรฤทธิ์ กลางกัลยา OB043904618TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 28, 2020 042020000001
ชื่อลูกค้า : ปฏิมา เจนนภาภัณฑ์กิจ
Tracking number : OB043930025TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 21, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000005
ชื่อลูกค้า : โฆษิต ปัญวณิช
Tracking number : RP907931345TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000004
ชื่อลูกค้า : สุรพล ผลวิจิตร
Tracking number : RI086638662TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000003
ชื่อลูกค้า : ชัยรัตน์ บุญลี้
Tracking number : RP907919441TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000002
ชื่อลูกค้า : Banlang Mongkolkumnualkhet
Tracking number : OB009054227TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Sep 03, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 092020000001
ชื่อลูกค้า : สุจินต์ กิตติสุรินทร์
Tracking number : RP830470115TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072020000001
ชื่อลูกค้า : Yin-Chung, Chen
Tracking number : INV
ประเภทการส่งสินค้า : -ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 19, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000004
ชื่อลูกค้า : รัมภ์รดา ศุภดิษฐ์
Tracking number : ED086428916TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000003
ชื่อลูกค้า : สมเกียรติ คุณานุปถัมภ์
Tracking number : ED086425591TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000002
ชื่อลูกค้า : วรกานต์ ศิริทรัพย์สถิตย์
Tracking number : ED086413236TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 09, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062020000001
ชื่อลูกค้า : Nanshini Wongthanasunthorn
Tracking number : OB043905556TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 11, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002-1
ชื่อลูกค้า : จิรัฏฐ์ จรูญทัด
Tracking number : Ei943261569th
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : ปิตินันต์ ไชยเสน
Tracking number : PTPT000105907
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-kerry
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 04, 2020 09:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000004
ชื่อลูกค้า : ธีรฤทธิ์ กลางกัลยา
Tracking number : OB043904621TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020 08:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : ณภัทร กุศลจริยาภิรักษ์
Tracking number : OB043904621TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : ธีรฤทธิ์ กลางกัลยา
Tracking number : OB043904618TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 28, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001