ตำแหน่งงานที่ว่าง

Marketing Executive

รายละเอียดงาน:

 •  รับผิดชอบงานสนับสนุนกิจกรรมแผนการตลาดและการขายให้มีประสิทธิภาพ
 •  ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือ ข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์
 •  วางแผนการตลาด การจัดงานแสดงสินค้า ประสานงานกับ Supplier เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และรูปแบบการจัดงานโชว์สินค้า
 •  ทำรายงานเกี่ยวกับการตลาดที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย โดยสามารถวิเคราะห์เบื้องต้นและรายงานต่อหัวหน้างานได้
 •  ออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งเสริมการขายและให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับลูกค้าและบุคคลทั่วไปที่สนใจผลิตภัณฑ์ได้
 •  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้กับฝ่ายขาย จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์และอัพเดททางเว็บไซต์บริษัท และสื่อออนไลน์
 •  ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:
 •  เพศชาย หรือ หญิง อายุ 25-30 ปี
 • จบปริญญาตรีด้าน Marketing, Mass Communication หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-4 ปี ทางด้านการตลาด
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ MS office (Word, Excel, PowerPoint), Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
 •  มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • มีความรู้ทางด้านผลิตภัณฑ์ทางการตลาด, การจัดการแบรนด์
 •  มีความกะตือรือร้น ทำงานเป็นทีมและรับมือกับความกดดันได้
 • หากมีประสบการณ์ทางด้านผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และหลอดไฟ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Jobs Details

 • ติดต่อประสานงานการวางสเป็คสินค้า ติดต่อสถาปนิก/เจ้าของโครงการ/ที่ปรึกษาโครงการ
 • ดูแลงานด้านวางสเปคและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับโครงการทั้งภาครัฐและเอกชน
 • ประสานงานทีมขายและทีมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามข้อมูลและข่าวสารของโครงการที่ได้วางสเปคสินค้าไว้ เพื่อให้เกิดยอดขาย
 • อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications
 • เพศ หญิง/ชาย อายุ 25 - 35 ปี
 •  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี คณะ/สาขา สถาปัตยกรรม, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Simulation แสงสว่าง
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทักษะด้านการสื่อสารที่ดี พร้อมทั้งทัศนคติในการทำงานที่ดี
 • มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
 • ฉลาดมีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีThis website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy