CSR

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 บริษัทโตชิบาไลท์ติ้งร่วมกับทหารรักษาความสงบ 3 จังหวัดภาคใต้แจกจ่ายหลอดไฟแก่พี่น้องผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 บริษัท TTLC ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด จัดกิจกรรม CSR ไปมอบหลอดไฟและของใช้อาหารแห้งที่ วัดถ้ำเสือ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด ได้นำหลอดไฟถวายแก่วัด จำนวน 9 วัด ในจังหวัดปทุมธานี