วิธีการคืนสินค้าและคืนเงิน

  วิธีการคืนสินค้าและคืนเงิน

1.    ลูกค้ามีสิทธิ์คืนสินค้า ในสภาพสมบูรณ์ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับสินค้า โดยแจ้งมายังช่องทางของบริษัท และบริษัทยินดีคืนเงินเต็มจำนวน ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

2.    สินค้าที่เสียหายหรือบกพร่องจากการใช้งานปกติ สามารถเปลี่ยนด้วยสินค้ารุ่นเดียวกันได้ หรือ

เปลี่ยนทดแทนด้วยสินค้ารุ่นอื่นที่ใกล้เคียงกัน โดยบริษัท ฯ จะแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนเปลี่ยนสินค้า

3.    เสนอลูกค้าเปลี่ยนรุ่น ซึ่งลูกค้าจะได้มีสินค้าที่มีรุ่นใหม่เดิม โดยลูกค้าจ่ายเงิน ในส่วนต่างที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทางบริษัท จะโทรแจ้งลูกค้า เพื่อรับทราบและยืนยันการเปลี่ยนรุ่นก่อนทุกครั้ง

4.    ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเป็นเงินแทนให้ เฉพาะในกรณีไม่มีสินค้ารุ่นเดิมเปลี่ยนคืนให้หรือสินค้ารุ่นอื่นไม่มีสเป๊ค

         ใกล้เคียง/รองรับสินค้ารุ่นเดิมที่ลูกค้าต้องการใช้งาน

  6.   ไม่รองรับความเสียหายใดๆ ที่มีสาเหตุมาจากลูกค้าใช้งานไม่ถูกต้อง
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our Privacy Policy  and  Cookies Policy