นำหลอดไฟถวายแก่วัด จำนวน 9 วัด ในจังหวัดปทุมธานี

3265 Views  | 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด
ได้นำหลอดไฟถวายแก่วัด จำนวน 9 วัด ในจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นแสงส่องสว่างสาธารณะประโยชน์   
 
 
 
หลอดไฟคุณภาพ ต้องหลอดไฟโตชิบา สว่างยาวนาน

This website uses cookies to increase the efficiency and good experience of the website. Privacy Policy